Náš tím

Lešenie Group je zoskupenie viacerých stavebných spoločností pôsobiacich nielen na slovenskom, ale aj na európskom trhu. Bolo vybudované na základe dlhoročných skúseností konateľa v oblasti stavebníctva. Toho času pre Lešenie Group pracuje približne 200 pracovníkov a viac ako 35 riadiacich pracovníkov. ​ Slovenská divízia spoločnosti ​ Zaoberá sa hlavne predajom, prenájmom, montážou a demontážou lešenia. V posledných rokoch rozšírila svoje aktivity o výstavbu bytových a rodinných domov, ktoré realizuje vo všetkých fázach, teda poskytuje komplexné služby od projektu až po kolaudáciu. . Nemecká divízia spoločnosti ​ Pôsobí vo viacerých spolkových krajinách Nemecka, kde sa špecializuje na montáž a demontáž lešenia a záveterných plachiet. ​ Švédska divízia spoločnosti ​ Pôsobí vo všetkých jedenástich regiónoch Švédska, v ktorých realizuje hlavne montáž a demontáž lešenia a vonkajšiu obnovu budov Cieľom spoločnosti Lešenie Group je vybudovať si dobré meno na európskom trhu, skvalitňovať poskytované služby, dbať na potreby nielen klientov, ale aj na spokojnosť a bezpečnosť svojich pracovníkov.
Ing. Andrej Kukla, LL.M, MBA - CEO
Zakladateľ konceptu Lešenie Group
Ing. Miroslav Kukla
Martin Remiš - Projektový manažér
Jozef Ľuba - Projektový manažér
Dušan Kabát - Projektový manažér
Ing. Radoslav Masarik - Projektový manažér
Michal Bukvay - Junior project manager
Mgr. Diana Bernátová - Obchodný reprezentant
Romana Vránová - Vedúca ekonomického oddelenia
Mgr. Denisa Sokolová - Projektový špecialista
Bc. Patrícia Kručayová - Ekonomický referent
Mgr. Katarína Baková - Ekonóm
Barbora Dimitrov - Ekonomický referent
Ing. Alexandra Nyberg - Ekonomický referent
Mgr. Jana Mrvová - Ekonomický referent
Ing. Ester Poórová - Ekonomický riaditeľ
Ladislav Skalák - Projektová podpora
Richard Goldir - Skladová podpora
Dávid Fojta - Stavbyvedúci
Tomáš Byrák - Výkonná podpora
Lucia Pekáriková - HR
Zuzana Kažimírova - HR Východné Slovensko

Kde nás nájdete

Bratislava

Lešenie SK, s.r.o
IČO: 46 033 467

+421 915 876 589

Pestovateľská 2,
821 04 Bratislava

Trnava

Sklad a školiace stredisko

Strojárenská 1, 91702 Trnava

Žilina

Kontaktné miesto a školiace stredisko

Škultétyho 78, 010 01 Žilina

Košice

Lešenie group

Moldavská cesta 10,
Košice 040 11

Chcem ponuku
Mám záujem