Montáž a demontáž priemyselného lešenia

Montáž a demontáž priemyselného lešenia je veľmi dôležitá súčasť nášho portfólia prác, ktoré ako subdodávateľ dodávame našim artnerom vo Švédku a v Nemecku. Je dôležité nie len skonštruovať lešebie podľa základných parametrov často krát komplikované projekty v prostredí výrobných hál, ale byť aj 24/7 v pohotovosti v príde nutnosti ASAP zmien či havríjnych opráv.

Kde nás nájdete

Bratislava

Lešenie SK, s.r.o
IČO: 46 033 467

+421 915 876 589

Pestovateľská 2,
821 04 Bratislava

Trnava

Sklad a školiace stredisko

Strojárenská 1, 91702 Trnava

Žilina

Kontaktné miesto a školiace stredisko

Škultétyho 78, 010 01 Žilina

Košice

Lešenie group

Moldavská cesta 10,
Košice 040 11

Chcem ponuku
Mám záujem